Όροι και προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα “Τα παιδία…βρέχει” έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε η χρονική του διάρκεια να καλύπτει 2 διδακτικές ώρες, διαταράσσοντας έτσι στο ελάχιστο την καθημερινότητα των παιδιών και των διδασκόντων στη σχολική μονάδα που υλοποιείται. Ωστόσο ισχύουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση του προγράμματος οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

 1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Τα παιδία…βρέχει” υλοποιείται στις κατά τόπους σχολικές μονάδες, χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των μαθητών/τριων εκτός σχολείου.

 2. Το πρόγραμμα υλοποιείται είτε μέσα σε μία σχολική αίθουσα, αν ο αριθμός των παιδιών επιτρέπει κάτι τέτοιο, είτε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ή εκδηλώσεων του σχολείου.

 3. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων αλλά και από άλλους φορείς, όπως δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους κλπ., εκτός σχολικού προγράμματος, απογεύματα και σαββατοκύριακα.

 4. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως υπολογιστής, προβολέας βίντεο και λοιπός εξοπλισμός, μεταφέρεται από την ομάδα υλοποίησης, χωρίς να χρειάζεται το οτιδήποτε από το σχολείο.

 5. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα σε ένα σχολείο, ο ελάχιστος αριθμός των παιδιών ανά παρουσίαση είναι τα 35 παιδιά για σχολεία εντός λεκανοπεδίου Αττικής και Κρήτης και 50 παιδιά εκτός λεκανοπεδίου Αττικής και εκτός επίσης του νομού Αττικής.

 6. Ειδικότερα στα νηπιαγωγεία το πρόγραμμα υλοποιείται μόνο στην Αττική και στην Κρήτη. Για νηπιαγωγεία εκτός Αττικής και Κρήτης, θα πρέπει να συνδυαστεί με την ταυτόχρονη παρουσίαση και σε ένα δημοτικό.

 7. Ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά παρουσίαση είναι τα 55 άτομα. Εάν σε ένα σχολείο θέλουν να το παρακολουθήσουν παραπάνω παιδιά, τότε γίνονται την ίδια ημέρα έως και 3 διαδοχικές παρουσιάσεις. Για παράδειγμα, εάν θέλουν να το παρακολουθήσουν όλες οι τάξεις ενός δημοτικού το οποίο έχει 150 παιδιά, τότε γίνονται 3 παρουσιάσεις ως εξής: 1η παρουσίαση 0815 – 0940, 2η παρουσίαση 1000 – 1130 και 3η παρουσίαση 1200 – 1315. Αν τα παιδιά είναι 200 τότε γίνονται σπαστά σε 2 ημέρες με δύο παρουσιάσεις ανά ημέρα.

 8. Για να κλείσει ένα σχολείο εκτός Αττικής/Κρήτης θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα τηλεφωνικώς μαζί μας.

 9. Για τη συμμετοχή του κάθε παιδιού εκδίδεται ατομικό και αριθμημένο εισιτήριο.

 10. Το κόστος του εισιτηρίου καλύπτει εκτός της συμμετοχής και όλα τα αναλώσιμα που μοιράζονται σε κάθε παιδί ξεχωριστά και περιλαμβάνουν τα υλικά του ανεμομέτρου και μία αφίσα.

 11. Στα πειράματα που γίνονται στα πλαίσια του προγράμματος συμμετέχουν ενεργά σε κάθε παρουσίαση όλα τα παιδιά, ενώ το ανεμόμετρο και οποιοδήποτε επιπλέον υλικό, π.χ. αφίσα με τα νέφη, το λαμβάνουν όλα τα παιδιά.

 12. Σε όσες φωτογραφίες στην παρούσα σελίδα εμφανίζονται πρόσωπα παιδιών, έχει ληφθεί η άδεια από τους υπεύθυνους του σχολείου. Σε διαφορετική περίπτωση τα χαρακτηριστικά των προσώπων είναι ψηφιακά επεξεργασμένα ώστε να μην φαίνονται. Εάν ωστόσο διαπιστώσετε ότι κάποιο πρόσωπο απεικονίζεται χωρίς την έγκρισή του, παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας για την άμεση κατάργηση της φωτογραφίας.

 13. Σε περίπτωση ακύρωσης της επίσκεψης εκ των εισηγητών (π.χ. λόγω ασθενείας) η επίσκεψη είτε ακυρώνεται είτε μεταφέρεται σε άλλη ημερομηνία, έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας.