Τιμή Εισιτηρίου

Το πρόγραμμα “Τα Παιδία…Βρέχει” είναι αυτοχρημοτοδοτούμενο. Το κόστος του εισιτηρίου ανέρχεται στα 5€/άτομο και περιλαμβάνει το υλικό που μοιράζεται σε κάθε παιδί. Τονίζουμε ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στις σχολικές μονάδες χωρίς να απαιτείται μετακίνηση των μαθητών και είναι συνολικής διάρκειας 90 λεπτών.