Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών