Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Τυλίσου

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Τυλίσου