Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το Δημοτικό Σχολείο Παλαικάστρου