Δημοτικό Σχολείο Ελιάς Πεδιάδος

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το Δημοτικό Σχολείο Ελιάς Πεδιάδος